forwriter.com
 
ห้องสร้างนักเขียน

 

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ตัวละครให้ถึงแก่น

 

 

( คุณในที่นี้หมายถึงตัวละคร )

ถามเกี่ยวกับสิ่งที่พล็อตต้องการ

•  ต้องการให้ตัวละครเป็นอะไร
( เด็กอายุหกขวบ นักข่าว นักโบราณคดี )ข้อเรียกร้องนี้จำกัดคุณอย่างไร คุณจะทำได้ไหม

•  ลักษณะทางกายภาพที่ต้องการ
(มีรอยแผลเป็นตั้งแต่เกิด ใบหน้าสวยงาม สูงเกิน ๑๘๐ เซนติเมตร ผิวขาว ผมดำ ตาสีฟ้า )

•  พรสวรรค์หรือทักษะอะไรที่จำเป็นในการเอาตัวรอดในเรื่อง
(เป็นคนเด็ดขาด ยิงปืนแม่น มีเสน่ห์ เก่งคอมพิวเตอร์ ) คุณได้สิ่งนี้มาอย่างไร และคุณใช้มันอย่างไร

•  อะไรที่คุณค้นหา อะไรที่คุณหวังจะประสพความสำเร็จ ค้นพบ หรือกลายเป็นในเรื่อง ทำไม อะไรที่ตัวอุปสรรคอาจจะขัดขวางสิ่งนี้ อะไรอยู่ในตัวคุณที่จะอยู่ในเส้นทางนี้ อะไรจะเกิดกับคุณเพื่อเอาชนะอุปสรรค อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำไม่ได้

 

เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเข้าใจในตัวคุณเอง


๑. อะไรที่คุณเรียนรู้ได้ดีที่สุด การสังเกต การมีส่วนร่วม การทดลอง การเป็นที่ปรึกษา

๒. คุณเปิดเผยไอเดียใหม่ ๆ หรือข้อมูลอย่างไร คุณเปลี่ยนใจบ่อยไหม ขึ้นอยู่ที่คนอื่นบอกคุณ หรือเปล่า คุณเป็นนักอนุรักษ์ประเพณี ตัดสินอยู่บนพื้นฐาน สิ่งที่เป็นอยู่แล้วเสมอหรือเปล่า ถ้ามีคนโต้แย้งกับคุณ คุณจะเปลี่ยนใจ หรือคุณจะยืนยัน ถ้าไม่ผู้โต้เถียงถูก

๓. ถ้าคุณเดินเข้าไปในงานเลี้ยง คุณจะสังเกตอะไรเป็นอย่างแรก บรรยากาศ ผู้คน การออกแบบ สิ่งที่ต้องจัดให้เข้าที่ ดนตรี อาหารที่โต๊ะบุพเฟ่ อะไรก็ตามที่เหมาะกับคุณ

๔.ประสาทสัมผัสของคุณมีเหนือคนอื่นไหม ? เช่น หากคุณมองเห็นภาพที่เกิดในอดีต คุณจะ “ เชื่อในภาพที่ฉันเห็น ” หรือ คุณมีจินตนาการทางเสียงมากกว่าไหม ? คุณได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หรือเปล่า ? สิ่งเหล่านี้จะช่วยนำไปสู่การพล็อตเรื่อง

๕.ปกติคุณจะมองเห็นปัญหารอบตัวคุณไหม ? คุณแสดงอาการตอบรับอย่างไร คุณเคยเขียนจดหมายต่อว่าบรรณาธิการไหม ? หรือเพียงแต่ยกไหล่ แล้วทำต่อไป วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดและวิธีแก้ไข

๖. คุณคิดว่าคุณเป็นคนมองในแง่ดี หรือในแง่ร้าย เพื่อคุณเห็นด้วยกับคุณไหม ? คุณจะทำอย่างไรถ้าจู่ ๆ ชีวิตของคุณก็ตกอยู่ในช่วงเลวร้ายสุด ๆ คุณเตรียมพร้อมกับมันหรือเปล่า ? คุณสังเกตไหมเมื่อไหร่ที่ชีวิตคุณไปในทางดีขึ้น มันทำให้คุณมีความสุขไหม ?

๗. คุณให้ความสนใจกับอดีตหรือปัจจุบันหรือเฉพาะในเวลาตอนนี้เท่านั้น คุณเป็นคนหนึ่งที่มีประเพณีวันหยุดไหม ? คุณรำลึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปไหม ? คุณมีอารมณ์อ่อนไหวในบางสิ่งบางอย่างไหม ?

๘. คุณตัดสินที่จะเชื่อถือในใครสักคนอย่างไร เรียนรู้จากคนอื่น ประทับใจครั้งแรก สัญชาติญาณ คุณทดสอบคนอื่นด้วยวิธีใด หรือโดยทั่วๆ ไปคุณวางหลักในการเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร

 

คุณคิดอย่างไรกับตัวเอง

๑. คุณรู้จักกับบุคลิกภาพของตัวเอง คุณเข้าใจผิดไหม ? ทำไม ? อะไรที่คนรอบข้างมองคุณ

๒. คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน คุณต้องการที่จะรู้จักตนเองแค่ไหน คุณชอบวิเคราะห์ตัวเองไหม ? คุณรู้ถึงแรงจูงใจที่ทำให้คุณทำบางอย่างไหม ? คุณจะทำอย่างไรถ้าตัดสินใจที่จะออกไปจาก ตัวละครตัวนี้ เมื่อคุณทำ อะไรที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเอง

๓. ในสถานการณ์อะไรที่การหลงตัวเองของคุณต้องเสี่ยงอย่างสูงสุด เมื่อไหร่มันจะขยายออกไปมากที่สุด เช่น การร้องขอความช่วยเหลือทำให้คุณคิดว่าตัวเองเป็นขอทานไหม ? การให้ความช่วยเหลือทำให้คุณรู้สึกเป็นนางฟ้าไหม ? หากใครขอคำปรึกษาจากคุณ คุณทำอย่างไร

๔. ในสถานการณ์อะไรที่คุณกลัวที่สุด อะไรที่กล้าที่สุด เมื่อไหร่ที่คุณทำเหมือนกับสิ่งที่คุณเรียกว่าคนขี้ขลาด คุณจัดการกับความคิดที่ว่าตัวเองขี้ขลาดอย่างไร ในสถานการณ์อะไรที่คุณไม่ได้สนใจกับความปลอดภัยของตัวเอง

๕.อะไรที่คุณเก็บเป็นความลับ ใครคือคนเก็บความลับ ตัวคุณเอง มันเป็นความลับนานเท่าไหร่แล้ว คุณคิดว่ามันจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่ อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันถูกเปิดเผย

๖.เกี่ยวกับอะไรที่คุณโกหก ถ้าเฉพาะกับตัวเอง คุณเก่งในการหลอกลวงไหม ? เกี่ยวกับการหลอกลวงตัวเองละ ? ทำไมคุณต้องโกหก ใครบ้างที่ไม่ถูกโกหก อะไรจะเกิดขึ้นถ้าความจริงเปิดเผย

๗.อะไรคืออำนาจพิเศษของคุณ มันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ ความสามารถ ทักษะ พรสวรรค์ ความอ่อนไหว คุณค่า ความเชื่อ ที่มันแยกคุณออกจากคนอื่น ๆ คุณทำอย่างไรกับพลังเหล่านี้ มันทำให้คุณตกสู่ความยุ่งยากอย่างไร หรือมันทำให้ออกไปจากความยุ่งยากอย่างไร

 

คุณติดต่อกับโลกอย่างไร

๑. คุณอยู่ในโลกที่ถูกต้องแล้วยัง ? หมายความว่า คุณอยู่ที่โรงเรียนประจำ เมืองใหญ่ ชนบท ถ้ามันเหมาะกับคุณ คุณจะทำอย่างไรถ้ามีบางอย่างทำให้คุณต้องจากมันไป หรือทำให้คุณไม่เหมาะกับมัน ถ้าคุณไม่เหมาะกับมัน ทำไมคุณยังอยู่อีก มีโลกที่เหมาะกับคุณไหม ? หรือคุณคิดเสมอว่าคุณเป็นคนนอก คุณจำเป็นอย่างไรในโลกของคุณ คุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไปจากมันไม่ได้ อะไรที่คุณควรจะเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนโลก หรือตัวคุณเอง เพื่อความเหมาะสม

๒. นี่เป็นเวลาที่เหมาะกับคุณไหม ? คุณเกิดเร็วไปหรือช้าไป คุณอยู่อย่างผาสุกในช่วงเวลานี้ไหม ? สิ่งที่มีค่าในเวลานี้มีค่าต่อคุณด้วยไหม ? คุณพึงพอใจกับระดับความรู้และเทคโนโลยีในโลกนี้ไหม ? คุณอ่านนวนิยายประวัติศาสตร์หรือนวนิยายวิทยาศาสตร์บ้างไหม ? ถ้าเสนอให้คุณข้ามมิติเวลาได้ คุณจะไปไหม ? ที่ไหน และเมื่อไหร่

๓. บทบาทของคุณคืออะไรในสถานที่นี้ มนุษย์ธรรมดา มนุษย์ต่างดาว นักบุญ ผู้สูญเสีย นักเคลื่อนไหว หรือไม่เป็นอะไรเลย คุณอยากเปลี่ยนบทบาทไหม ? มันง่ายที่จะเปลี่ยนในโลกนี้ไหม ? และอะไรจากเกิดขึ้นต่อจากนั้น

๔. การกระทำ หรือทัศนคติอันไหนที่ทำให้คุณตกอยู่ในปัญหาเสมอ ทำไมคุณจึงยังทำมันอยู่อีก คุณทำอะไรจึงจะออกไปจากปัญหานี้ได้

๕.คุณค่าของ บุคลิกภาพอันไหนที่ได้เปรียบในสังคม คุณแสดงออกเกี่ยวกับมันไหม ? ( เช่นการปกปิดฐานะที่แท้จริง จนแต่ทำตัวเป็นรวย ) มันทำให้คุณตกอยู่ในความยุ่งยากอย่างไร ถ้าคุณเก็บเป็นความลับ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรบกวนคุณไหม ? คุณจะปิดบังไว้ได้นานแค่ไหน คุณจะเลือกอะไรระหว่างคุณค่าของตัวคุณเอง หรือคุณค่าของสังคม

 

ความเกี่ยวข้องคุณกับคนอื่น

๑. คุณง่ายที่จะรู้จักไหม ? คุณต้องการเป็นอย่างนั้นไหม ? คนอื่นคิดว่าคุณง่ายที่จะรู้จักไหม ? คุณชอบให้ใคร ๆ รู้จักคุณไหม ? คุณเป็นคนเข้าใจง่ายไหม ?

๒. อะไรคือปฏิกิริยาตอบโต้ของคุณต่อคนแปลกหน้า มีแนวโน้มที่จะเป็นมิตร ? หรือศัตรู ? บางคนออกจะมีเสน่ห์ บางคนดูโป้ปด

๓. คุณเป็นอย่างที่คุณคาดหวังไหม ? เป็นอย่างที่พ่อแม่คาดเอาไว้หรือเปล่า ?

๔. คุณรักง่ายไหม ? ทำไม หรือ ไม่ทำไม มันทำให้ชีวิตคุณยุ่งเหยิงอย่างไร คุณตกหลุมรักทันที หรือค่อยเป็นค่อยไป คุณสังเกตว่ามันกำลังเกิดขึ้นไหม ? คุณพยายามที่จะหยุดมันไหม ?

คุณถูกรักได้ง่ายไหม ทำไม หรือไม่ทำไม มันสร้างความยุ่งเหยิงให้กับชีวิตคุณอย่างไร ถ้ามีใครตกลุมรักคุณ คุณจะทำอย่างไร

๕. อะไรคือจุดบอดของคุณ เป็นใคร ความคิดอะไร สถาบันไหน ที่คุณลวงตาตัวเอง มันทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายอย่างไร

๖. คุณเป็นที่เชื่อถือในคนมากมายไหม ? หรือคุณจะได้รับการตัดสินจนกว่าจะผ่านการทดสอบบางอย่าง คุณผิดไปจากสิ่งที่คนอื่นเชื่อถือเมื่อไหร่

๗. คนที่คุณหักหลังเขา คนล่าสุดคือใคร ? ถ้ามี เกิดอะไรขึ้น คุณพยายามที่จะแก้ตัวไหม ?

๘.ใครจะเป็นคนหลักหลังล่าสุดของคุณ คุณคาดไว้ไหม ? อะไรที่เขาทำกับคุณ ถ้ามีใครจะเป็นศัตรูของคุณในอนาคต คุณจะป้องกัน อย่างไร

 

 

เมื่อเรารู้จักกับตัวละครของเราทั้งภายนอก ภายในเป็นอย่างดีแล้ว เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะเขียนเกี่ยวกับเขา มันอาจจะตรงข้ามกับสิ่งที่เขามีหรือเขาเป็น ขึ้นอยู่กับพล็อตที่เราจะเขียน มองเห็นภาพตัวละครให้ชัด ตัวละครในนวนิยายสามารถที่จะแผ่ขยายได้เกินกว่าคนในชีวิตจริง ทำให้เขาดูเหมือนมีชีวิตจริง ๆ ยิ่งเขาเหมือนจริงสำหรับคนอ่านมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือของเขาก็ยิ่งมีมากเท่านั้น

 

โดยฟีลิปดา
๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

 

 

การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 
 

 

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.