forwriter.com
 
Workshop

 

สร้างนวนิยายจากพล็อต แห่งการเติบโต

เรามักจะเห็นพล็อตแบบนี้มากในหนังฝรั่งวัยรุ่น พล็อตนี้เป็นได้ทั้งพล็อตหลักของเรื่อง หรือบางทีก็แทรกอยู่เป็น พล็อตย่อย และหากอยากจะเขียนวรรณกรรมเยาวชนสักเรื่อง พล็อตแห่งการเติบโตนี้ เหมาะมาก มาเรียนรู้ที่จะเขียน
พล็อตนี้กัน ( อ่านบทความนี้ไป ก็นึกถึงนวนิยาย หรือภาพยนตร์สักเรื่องที่อยู่ในแนวนี้ไป จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น)

ลักษณะโดยทั่วไป

๑. พล็อตแห่งการเติบโต ตัวละครจะต้องเรียนรู้และถูกทดสอบ ในบางเรื่องที่มันยุ่งยาก หนักหน่วง ทุกข์เข็ญ แต่ในที่สุดตัวละครก็มักจะเติบโตกลายเป็นคนดีกว่าเดิม
๒. ตัวละครมักเป็นวัยรุ่น อาจเป็นวัยรุ่นที่น่าสงสาร น่าเห็นอกเห็นใจ อยากเข้าข้าง เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ค่อนข้างสับสน หรือไม่มีเอาเลย และยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ ดำเนินชีวิตอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่มีทิศทางที่แน่นอน การตัดสินใจทำอะไรของเขาจะมาจากความซื่อ ไร้เดียงสา และขาดประสบการณ์ แต่บางครั้งก็เพื่อต่อต้านอะไรสักอย่าง
๓.เนื้อเรื่องมักจะเป็นเรื่องของตัวละครเอกต้องการไปถึงจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องถูกทดสอบ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ตัวละครอาจจะพร้อมที่จะถูกทดสอบ ( รู้ว่าจะต้องเจออะไร และพยายามฝ่าฟัน ) หรืออาจถูกบีบบังคับให้เข้าไปสู่ในวิกฤตการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแบบช็อกความรู้สึก

วิธีสร้างเรื่อง

๑. เลือกคุณสมบัติอะไรสักอย่าง ที่คุณต้องการให้ตัวละครถูกทดสอบ
เช่น ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความพยายาม ฯลฯ
๒. เลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เช่น ความตาย การเจ็บป่วย การตั้งท้อง การหย่าหรือการจากไปของพ่อแม่ การชักจูงให้ก่ออาชญากรรม การที่ต้องปิดบังความลับที่น่าสะพรึงกลัว ฯลฯ
๓. ขัดเกลาเหตุการณ์ที่เลือก แล้วหาเรื่องหรือวิธีการ ที่จะสร้างการกระทำที่ตัวละครต้องตอบโต้กับมัน
ในตอนนี้ถ้าคุณต้องการก็สามารถผสมความลึกลับ น่าสยดสยอง หรือความลึกซึ้งในอารมณ์ต่าง ๆ ลงไปในเรื่องได้
๔. การเล่าเรื่อง
- แนะนำตัวละคร
- ทำให้ชีวิตของเขายุ่งยากจากสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม
- แสดงให้เห็นถึงการกระทำ วิธีโต้ตอบจากสิ่งที่เปลี่ยนไป เช่นความพยายามที่จะหลบหนี ไม่ยอมรับ หลีกเลี่ยง
- จากนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเติบโตทางจริยธรรม หรือความดีอันเป็นพลังที่แฝงเร้นในตัวเขาจริง ๆ
- และแล้วเขาก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นผู้ใหญ่อย่างมีเหตุผลและได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในเรื่องของเขา

ตัวอย่างการดำเนินเรื่อง

ก่อนเรื่องจะเกิดขึ้น ...
ให้เริ่มที่ตัวละครอย่างที่เขาเป็นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาต้องเปลี่ยนวิถีชิวิต เพื่อที่คนอ่านจะได้รู้ว่าตัวละครนี่คือใคร เขาคิดอย่างไร เขาทำอะไร เพื่อที่คนอ่านจะได้เข้าใจในตัวเขา รู้นิสัยใจคอของเขา ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงจากความยากลำบากที่ต้องถูกทดสอบของเขา เขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยแย่ ๆ เป็นคนช่างโกหก ลักขโมย ตีสองหน้า เห็นแก่ตัว ขี้ขลาด หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาต้องถูกทดสอบ บางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกับถูกตีแสกหน้า บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงจนทำให้ให้ภาวะทางจิตใจ ความสนใจ หรือระบบความเชื่อในตัวเขาสั่นคลอน เช่นอาจจะเกิดจากความตายของพ่อแม่เพื่อนรัก การหย่าร้าง การสูญเสีย ความผิดหวัง ฯลฯ

และแล้ว ...
สิ่งแรกที่เขาจะกระทำต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาก็คือ การปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ต่อต้านในสิ่งที่เกิดขึ้น
จากนั้นเขาก็พยายามจะทำตัวให้ดี แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงกลายเป็นการลองผิดลองถูก และพบว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้น มันไม่ได้ผล มันไม่ได้ทำให้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมา
ในตอนนี้ก็ให้ใส่สิ่งต่าง ๆ ลงไปให้เขาผ่านพบ เพื่อให้เขาเติบโต จากความไร้เดียงสา ไปสู่ความมีประสบการณ์มากขึ้น

ในที่สุด ...
ตัวละครก็ปรับเปลี่ยนความเชื่อ พร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับที่จะแสดงบทบาทและความหมายของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสุดท้ายชีวิตของเขาก็กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบเรื่องของคุณ
๑. ตัวละครเอกของคุณยืนอยู่ทางแยกของการเป็นผู้ใหญ่ด้วยเป้าหมายที่สบสนไม่ชัดเจนไหม ?
๒. คุณแสดงให้คนอ่านเห็นและเข้าใจในความคิดจิตใจของตัวละครก่อนที่เขาจะต้องพบกับกระบวนการทำให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ?
๓. ในเรื่องแสดงความแตกต่างระหว่างชีวิตปกติของเขาก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงของการเป็นผู้ใหญ่ไหม ?
๔. ในเรื่องได้จับจ้องไปที่ภาวะทางจิตใจ และจริยธรรมของตัวละครเอกที่เติบโตขึ้นหรือเปล่า ?
๕. เหตุการณ์ที่คุณเลือก ช็อก ตัวละคร มันท้าทายความเชื่อและการเข้าใจโลก อย่างที่คุณแสดงให้เห็นไหม ?
๖. ตัวละครของคุณปฏิเสธหรือยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือเป็นทั้งสองอย่าง หรือได้ต่อต้านมันไหม แล้วพวกเขาทำยังไง ?
๗. ในเรื่องได้แสดงให้เห็นว่าตัวละครได้พบกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงไหม ? และการเปลี่ยนแปลงนั้นมันค่อย ๆ เกิดและยากขึ้นเรื่อย ๆ ไหม ?
๘. ตัวละครน่าเชื่อถือไหม ? เขาได้แสดงให้เห็นคุณค่าของความเป็นผู้ใหญ่และมองเห็นมันก่อนที่จะปรับรับกับมันไหม ?
๙. ในเรื่องได้พยายามบีบบังคับให้เป็นผู้ใหญ่อย่างฉับพลัน หรือค่อย ๆ ให้บทเรียน ในการเติบโต
๑๐. ในเรื่องได้แสดงให้เห็นสิ่งที่ต้องสูญเสียไปจากการถูกทดสอบ และตัวละครได้จัดการกับความสูญเสียนั้นอย่างไร ?

๑ กันยายน ๒๕๔๘

 

 

 การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง
 

 

ดั่งไฟรัก

 

 
 
 
 
  

http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.