forwriter.com

 
หากคุณคือมือใหม่ เวปนี้เหมาะสำหรับคุณมาก

 


พิมพ์หนังสือจำนวนตามต้องการ

หนังสือขนาด A5 (148 x 210 มม.)

ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน (ปกหน้า+ปกหลัง) พร้อมเคลือบเงาหรือด้าน

ราคาปก

พิมพ์จำนวน 1-49 ปก ราคาปกละ 37 บาท

พิมพ์จำนวน 50 ปกขึ้นไป ราคาปกละ 32 บาท

พิมพ์จำนวน 200 ปก ราคาปกละ 25 บาท

พิมพ์จำนวน 300 ปก ราคาปกละ 18 บาท

พิมพ์จำนวน 500 ปก ราคาปกละ 13 บาท

เนื้อใน
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ หน้าละ 40 สตางค์

เข้าเล่ม ไสกาว ไม่คิดเงิน

เงื่อนไขการชำระเงิน
กรณียอดสั่งพิมพ์เป็นเงิน

น้อยกว่า 5 , 000 บาท รบกวนชำระค่าสินค้าทั้งหมดก่อน

ตั้งแต่ 5 , 000 บาทขึ้นไป มัดจำ 50 % เมื่อสั่งงาน ชำระที่เหลือเมื่อได้รับของ (ยกเว้นต่างจังหวัด ต้องชำระค่าสินค้าทั้งหมดก่อน)

เงื่อนไขการส่งงาน

กรณีส่งในกรุงเทพฯ ถ้าสั่งต่ำกว่า 1 , 500 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาทต่อครั้ง (ส่งทางไปรษณีย์)

กรณีส่งต่างจังหวัด ถ้าสั่งต่ำกว่า 5 , 000 บาท คิดค่าจัดส่ง 200 บาทต่อครั้ง (ส่งทางบริษัทฯขนส่ง)

(ถ้าเป็นต่างจังหวัด ลูกค้าจะต้องโอนค่าสินค้าทั้งหมดก่อน จึงจะจัดส่งให้)

 

ตัวอย่าง

กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ หน้าละ 40 สตางค์
พิมพ์จำนวน 1-49 ปก ราคาปกละ 37 บาท

 

สั่งพิมพ์จำนวน 1 เล่ม จำนวน 200 หน้า

(จำนวนหน้า หมายถึง หน้าหนังสือที่ผ่านการจัดรูปเล่มขนาด A 5 อย่างที่เห็นหนังสือวางขายในร้านเรียบร้อยแล้ว ปกในคำนำคิดหมด ^--^)


ค่าปก (37) + เนื้อใน (200X40 สตางค์ = 80 บาท)

รวมค่าพิมพ์ 37+80 = 117 บาท

 

ติดต่อซักถามเพิ่มเติมได้ที่ info@fast-books.com

.

ห้องมือใหม่
ห้องสร้างนักเขียน
การเขียนนวนิยายต่าง ๆ
Idea bank
ฝึกเขียนเรื่อง

ร้านหนังสือ

 

 
ฟรี E-book
 
  

  http://www.forwriter.com . © 2005 All rights reserved.